Ověřování podpisů a listin - Olomouc
Ověřování podpisů a listin - Olomouc

Ověřování ve vztahu k cizině

Pokud potřebujete předložit ověřenou listinu na území jiného státu, je třeba, aby ji podepsal notář nebo jeho stálý zástupce. Ve státech se kterými má Česká republika uzavřena dvoustrannou smlouvu o právní pomoci, ve které jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou osvobozeny od vyššího ověření (z našich sousedů např. Slovensko, Rakousko) můžete tyto listiny předložit bez dalšího (není zapotřebí apostila, superlegalizace).


© ESMEDIA a.s.