Ověřování podpisů a listin - Olomouc
Ověřování podpisů a listin - Olomouc

Ověřování podpisů a listin

Kdo provádí ověřování podpisů a listin ?

Podpisy a listiny ověřují notáři, popř. jimi pověření pracovníci (notářské tajemnice, notářští koncipienti a kandidáti).

Co to je ověření podpisu (tzv. Legalizace)?

Legalizací notář ověřuje, že fyzická osoba před ním v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině se již nacházející před ním uznala za vlastní. Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

Co je zapotřebí k tomu, aby mi notář ověřil podpis ?

Co je to ověření listiny (tzv. vidimace) ?

Vidimace je ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Vidimací se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v listině a jejich soulad s právními předpisy a notář za obsah listiny neodpovídá.